Krediti u roku 24 sata

 • Iznos zajma: bez jamaca do 15.000 kn
 • Iznos zajma: s jamcem do 30.000 kn
 • Rok povrata zajma: do 36 mjeseci
 • Vremenski rok realizacije: 24 sata
 • Troškovi obrade zajma: 93,20 kn
 • Potrebna dokumentacija:
  - platna lista ili potvrda o mirovini
 • Opširnije

iz minusa u plus

 • Iznos kredita 5.000 € do 25.000 €
  - supružnik kao sudužnik
 • Iznos kredita 5.000 € do 25.000 €
  - kreditno sposoban jamac
 • Iznos kredita 5.000 € do 50.000 €
  - hipoteka kao osiguranje povrata kredita u omjeru 1:1,5
 • Garantni polog od 30% iznosa kredita
 • Opširnije

NenamJenski krediti

 • Model s jamcima od 5.000-20.000 €
 • Model bez jamaca od 1.000-20.000 €
 • Model bez jamaca od 1.000-25.000 € uz policu životnog osiguranja
 • Model s ostatkom vrijednosti
 • Model kredita za mlade
 • Gotovinski krediti u kunama
 • Opširnije

Hipotekarni Krediti

 • Krediti za kupovinu, nadogradnju i uređenje nekretnine
 • Krediti za refinanciranje postojećih kredita
 • Nenamjenski hipotekarni krediti
 • Opširnije

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com

INFO